[Video] Bỏ hình thức khen thưởng danh hiệu học sinh tiên tiến | Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở-trung học phổ thông có hiệu lực từ ngày 5/9/2021 và áp dụng cho học sinh lớp 6 trong năm học này. Theo đó, từ nay sẽ không còn hình thức khen thưởng danh hiệu “Học sinh tiên tiến.”./.

(Vnews/Vietnam+)

==============

Bài gốc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *