Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9

Trước đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội gửi tờ trình số 2891/TTr-SGDĐT ngày 13/8/2021 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với các cấp học phổ thông từ mầm non đến giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, đề xuất học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất ngày 1/9/2021 và khai giảng ngày 5/9/2021. UBND TP Hà Nội đã đồng ý với kế hoạch này.  

Chú thích ảnh
Thời điểm này các năm học trước, đa số học sinh đã được tựu trường. 

Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt (do ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các tình huống bất khả kháng khác).

Trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, Sở GD&ĐT quyết định, báo cáo UBND Thành phố và bố trí học bù, đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Chú thích ảnh

Khung thời gian năm học cũng quy định các mốc thời gian bắt đầu, kết thúc của học kỳ I, học kỳ II của năm học 2021 – 2022.  

Theo đó, các trường kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022; Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022.

Các kỳ thi: Tốt nghiệp THPT,  thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Các ngày nghỉ lễ, tết trong năm học thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Trường hợp ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định. – Thời gian nghỉ hè của giáo viên các cấp theo quy định tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm Chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022.


==============

Bài gốc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *