Theo đó, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) sẽ tựu trường vào ngày 1/9, ngày khai giảng sẽ vào ngày 5/9.

Đối với học kỳ I các cấp học sẽ có 18 tuần thực học, kết thúc trước ngày 16/1/2022. Còn học kỳ II có 17 tuần thực học.

Các cấp học sẽ hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập trước ngày 25/5/2022. Ngày kết thúc năm học sẽ trước ngày 31/5/2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2022-2023 trước ngày 31/7/2022.

Còn cấp THPT, trung tâm GDTX thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trước ngày 31/7/2022.

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, ngày nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp tối đa 10 ngày. Nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

Thời gian nghỉ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, các cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giáo viên và nhân viên là người dân tộc thiểu số được nghỉ 1 ngày và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của cán bộ quản lý và giáo viên 7 ngày.

Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

Duy Ngọc