Thực hành tiếng Việt trang 112 – VĂN 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Trích dẫn trong văn bản

– Trích dẫn trong văn bản thường có hai loại:

+ Trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp.

+ Trích dẫn trực tiếp là đua nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn,… của bản gốc vào bài viết và toàn bộ phần trích dẫn này phải được đặt trong ngoặc kép.

– Trích dẫn gián tiếp là sử dụng ý tưởng của người khác và diễn đạt lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo trung thành với nội dung của bản gốc. Phần trích dẫn gián tiếp không phải đặt trong dấu ngoặc kép.

– Khi tạo lập văn bản, cần tránh lạm dụng trích dẫn vì điều đó dẫn đến tình trạng ý kiến riêng của người viết bị lu mờ hoặc chỉ còn mang tính chất phụ hoạ.

– Để việc trích dẫn đảm bảo tính chính xác, khoa học, khách quan, các phần trích dẫn cần được ghi rõ nguồn gốc, bao gồm thông tin về tác giả, tên văn bản gốc, nơi công

bố, thời gian công bố văn bản, vị trí của phần trích dẫn trong văn bản gốc.

1.2. Phần bị tỉnh lược trong văn bản

– Phần bị tỉnh lược là phần thông tin ít quan trọng của văn bản gốc (theo cách nhìn và định hướng sử dụng văn bản của người tổ chức bản thảo) đã được rút ngắn hoặc cắt bỏ, giúp cho nội dung văn bản trích dẫn trở nên tập trung và cô đọng hơn.

– Phần bị tỉnh lược thường được đánh dấu bằng dấu ngoặc vuông và dấu ba chấm [..].

Bài tập minh họa

Bài tập: Dựa vào văn bản Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới, em hãy tìm ví dụ về trích dẫn (trực tiếp hoặc gián tiếp), cước chú và tỉnh lược trong văn bản.

Hướng dẫn giải:

– Dựa vào nội dung phần trích dẫn trong văn bản và phần bị tỉnh lược.

– Đọc lại văn bản Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

– Chú ý các dấu hiệu về trích dẫn và tỉnh lược

Lời giải chi tiết:

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới:

(*) Nhan đề do người biên soạn sách giáo khoa đặt

(1) Ngọc Hoàng: còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng đế, vua trên trời. Những danh xưng này được đặt ra và cố định hóa ở thời trung đại, trong quá trình thần trụ Trời được tôn giáo hóa. 

Bấm vào đây để viết phản hồi

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *