Củng cố, ở rộng Bài 4 – VĂN 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Ôn lại thể loại sử thi

– Sá»­ thi là tác phẩm tá»± sá»± dân gian có quy mô lớn, sá»­ dụng ngôn ngữ có vần, nhịp, xây dá»±ng những hình tượng nghệ thuật hoành tráng, hào hùng để kể về một hoặc nhiều biến cố lớn diễn ra trong đời sống cộng đồng của cÆ° dân thời cổ đại.

– Nội dung của sá»­ thi có tính rộng lớn, kể về sá»± kiện trọng đại của quá khứ, biểu hiện toàn bộ đời sống văn hóa, lịch sá»­ của cộng đồng, thể hiện quá trình vận động của tộc người đó qua các giai đoạn khác nhau.

– Nghệ thuật: sá»­ thi là những câu chuyện kể văn xuôi xen lẫn văn vần, có sá»­ dụng các yếu thành ngữ, tục ngữ, những từ ngữ cổ, hình thức nghệ thuật ngôn từ dân gian.

– Phân loại: sá»­ thi có 3 loại:

+ Sử thi anh hùng dân gian

+ Sử thi cổ điển

+ Sử thi anh hùng

1.2. Ã”n lại cách viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề

1.2.1. Kiểu bài

– Báo cáo nghiên cứu là văn bản trình bày kết quả nghiên cứu về một vấn đề dá»±a trên các dữ liệu khách quan, chính xác, đáng tin cậy.

– Viết báo cáo nghiên cứu là một hoạt động thá»±c hành giúp bạn phát triển kÄ© năng tìm hiểu, khám phá về đời sống xã hội và tá»± nhiên (con người, sá»± kiện, địa điểm, môi trường,…) qua tÆ° liệu thu thập được và trình bày kết quả tìm hiểu, khám phá đó.

– Vấn đề nghiên cứu có thể là một vấn đề đời sống hoặc một vấn đề gợi ra từ tác phẩm văn học mà bạn đã đọc.

1.2.2. Yêu cầu khi viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề

– Nêu được đề tài và vấn đề nghiên cứu được đặt ra trong báo cáo.

– Trình bày được kết quả nghiên cứu thông qua hệ thống các luận điểm sáng rõ, thông tin xác thá»±c.

– Khai thác được các nguồn tham khảo chính xác, đáng tin cậy, sá»­ dụng các trích dẫn, cước chủ và phÆ°Æ¡ng tiện hỗ trợ phù hợp, thể hiện sá»± minh bạch trong việc kế thừa những kết quả nghiên cứu đã có.

– Có danh mục tài liệu tham khảo ở cuối báo cáo.

Bài tập minh họa

Bài tập: Dá»±a vào văn bản ÄÄƒm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời, em hãy tìm những yếu tố kì ảo trobng văn bản và nêu tác dụng của chúng.

Hướng dẫn giải:

– Đọc kÄ© lại văn bản đã cho, liệt kê những yếu tố kì ảo.

– Chú ý tác dụng của yếu tố kì ảo với đặc điểm của sá»­ thi.

Lời giải chi tiết:

Các yếu tố kì ảo khi nói về nhân vật Đăm Săn:

– Chàng giậm chân trên sàn sân, hai lần sàn sân làm nhÆ° vỗ cánh, bảy hàng cột nhà chao qua chao lại từ đông sang tây

– Chàng giắt chà gạc lên, rồi ngồi xuống, trông nghênh nghênh nhÆ° con rắn trong hang, ngang ngang nhÆ° con cọp trong đầm, nhÆ° con tê giác trong thung

– Chàng nói nói cười cười, tiếng oang oang nhÆ° sấm gầm sét dậy

Tác dụng: Việc đưa các yếu tố kì ảo khi nói về nhân vật Đăm Săn giúp tô đậm sức mạnh của nhân vật và tăng tính phiêu lÆ°u trong cốt truyện làm cho đặc điểm sá»­ thi trong văn bản thể hiện rõ nét. 

Post a comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *