Thực hành tiếng Việt trang 90 – VĂN 10 – CT

Tóm tắt bài

1.1. Phương tiện phi ngôn ngữ

– PhÆ°Æ¡ng tiện  giao tiếp phi ngôn ngữ là những hình ảnh, số liệu, biểu đồ, sÆ¡ đồ,… góp phần chuyển tải ý tưởng, quan điểm trong giao tiếp.

– Đây là phÆ°Æ¡ng tiện thường được sá»­ dụng kết hợp với phÆ°Æ¡ng tiện ngôn ngữ trong văn bản thông tin tổng hợp, giúp thông tin được truyền tải hiệu quả, sinh động hÆ¡n.

1.2. Yêu cầu khi sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

Việc sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ cần đáp ứng được yêu cầu:

– Lá»±a chọn hình ảnh, số liệu, biểu đồ, sÆ¡ đồ,…liên quan trá»±c tiếp đến các luận điểm của bài viết.

– Sá»­ dụng các phÆ°Æ¡ng tiện này đúng thời điểm.

– Đưa ra các chỉ dẫn cần thiết.

– Chú thích cho các hình ảnh, sÆ¡ đồ,…trong bài viết: giải thích rõ về vị trí, ý nghÄ©a của hình ảnh, sÆ¡ đồ; nêu nguồn dẫn (nếu là dẫn lại từ nguồn khác, bài khác).

Bài tập minh họa

Bài tập: Việc sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong một văn bản thông tin có tác dụng nhÆ° thế nào? Sá»­ dụng bằng chứng từ các văn bản mà bạn đã đọc để làm rõ thêm ý kiến của mình.

Hướng dẫn giải:

– Đọc lại những văn bản thông tin đã học.

– Chú ý những phÆ°Æ¡ng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sá»­ dụng trong văn bản.

Lời giải chi tiết:

– Việc sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong một văn bản thông tin giúp cụ thể hóa những lời thuyết minh trong văn bản. Từ đó, người đọc sẽ tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng, đầy đủ và đúng đắn nhất.

– Bằng chứng: Trong văn bản Tranh Đông Hồ – Nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam, tác giả sá»­ dụng các hình ảnh về tranh Đông Hồ để giúp người đọc hình dung ra hình dáng, đề tài, màu sắc chủ yếu sá»­ dụng trong các tác phẩm. Kết hợp thông tin từ văn bản để người đọc dễ hình dung và tiếp nhận thông tin dễ dàng hÆ¡n.

Post a comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *