Unit 10 – Project – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

Unit 10 lớp 10 Project

Work in groups. Design an ecotour to a tourist attraction in your local area.

(Làm việc nhóm. Thiết kế một chuyến du lịch sinh thái đến một điểm thu hút khách du lịch trong khu vực địa phương của bạn.)

Present your ideas to the class. Use these questions as cues for your presentation.

(Trình bày ý tưởng của bạn trước lớp. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý cho bài thuyết trình của bạn.)

– What is the local tourist attraction?

– What is it famous for?

– What can tourists do there?

– What are some eco-friendly activities that tourists can do there?

Tạm dịch

– Địa phương thu hút khách du lịch là địa phương gì?

– Nó nổi tiếng về cái gì?

– Khách du lịch có thể làm gì ở đó?

– Một số hoạt động thân thiện với môi trường mà khách du lịch có thể làm ở đó là gì?

Presenting the project

Hi everyone. Today I’m talk about one of the most attractive landscapes in Viet Nam – Ha Long Bay. It’s located in Quang Ninh Province, Viet Nam

As you know Ha Long Bay is one of the best places to visit in the world for spellbinding sea views and is a UNESCO World Heritage Site. It’s famous for bay’s scenery and plenty of caves in the bay with three mammoth caverns, and the Hang Dao Go, with superbly weird stalagmites and stalactites. 

Visitors can explore inside the cave and take many photos there. It’s great to enjoy the atmosphere and some delicious food. They shouldn’t throw garbage indiscriminately and carve in stone.

Welcome you to Ha Long Bay. Thank you for your attention.

Tạm dịch

Chào mọi người. Hôm nay tôi nói về một trong những thắng cảnh hấp dẫn nhất Việt Nam – Vịnh Hạ Long. Địa danh này nằm ở tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Như bạn đã biết, Vịnh Hạ Long là một trong những nơi tốt nhất để tham quan trên thế giới với tầm nhìn ra biển đầy mê hoặc và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây nổi tiếng với phong cảnh của vịnh và rất nhiều hang động trong vịnh với ba hang voi ma mút, và Hang Đầu Gỗ, với những măng đá và nhũ đá kỳ lạ tuyệt đẹp.

Du khách có thể khám phá bên trong hang động và chụp nhiều bức ảnh ở đó. Thật tuyệt khi được tận hưởng bầu không khí và một số món ăn ngon. Họ không nên vứt rác bừa bãi và chạm khắc vào đá.

Chào mừng đến với Vịnh Hạ Long. Cám ơn vì sự quan tâm của bạn.

Bài tập minh họa

Complete the following sentences with your own ideas.

(Hoàn thành các câu sau với ý tưởng của riêng bạn.)

1. I like to walk to work in the morning unless ____________

2. What would happen if I ____________

3. You can borrow the money providing ____________

4. Take a sandwich with you in case ____________

5. You wouldn’t have felt ill if you ____________

6. If he had listened to my advice, he ____________

7. You won’t pass the exam unless ____________

8. If you see Jane, ____________

9. Were I your doctor ____________

10. There would be less pollution if ____________

Key

1. I’m in a hurry

2. press this button?

3. you pay it back as soon as possible.

4. you get hungry.

5. hadn’t eaten so much.

6. wouldn’t be in this mess.

7. you work much harder.

8. will you give her a message?

9. I’d/I would insist you stop smoking.

10. there weren’t too much traffic.

Bấm vào đây để viết phản hồi

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *