Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến thông báo điểm trúng tuyển Nguyện vọng 1 vào các ngành Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như sau:

Điểm trúng tuyển

Hệ Đại học

STT MÃ SỐ TÊN NGÀNH KHỐI ĐIỂM TRÚNG TUYỂN GHI CHÚ
1 D480201 Công nghệ thông tin(chuyên ngành: Công nghệ nội dung số, Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm)  A,A1 13,0 -    Điểm trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3.-    Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm.

-    Thí sinh không đạt điểm trúng tuyển Đại học nhưng đạt điểm trúng tuyển Cao đẳng được xét trúng tuyển vào các ngành Cao đẳng tương ứng hoặc vào các ngành Cao đẳng có cùng khối thi xét tuyển.

D1,2,3,4,5,6 13,5
2 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông(chuyên ngành: Hệ thống viễn thông và truyền thông, Điện tử – Máy tính, Điện tử – Viễn thông)  A,A1 13,0
D1,2,3,4,5,6 13,5
3 D340101 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị công nghệ và truyền thông, Quản trị kinh doanh tổng hợp)Chuyên ngành mới:Quản lý dự án  A,A1 13,0
D1,2,3,4,5,6 13,5
4 D340301 Kế toán A,A1 13,0
D1,2,3,4,5,6 13,5
5 D340201 Tài chínhNgân hàng A,A1 13,0
D1,2,3,4,5,6 13,5
6 D340121 Kinh doanh thương mại A, A1 13,0
D1,2,3,4,5,6 13,5
7 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch)  A,A1 13,0
C 14,0
D1,2,3,4,5,6 13,5
8 D340107 Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn – nhà hàng, Quản trị khu du lịch)  A,A1 13,0
C 14,0
D1,2,3,4,5,6 13,5
9 D310301 Xã hội học(chuyên ngành: Xã hội học, Xã hội học truyền thông và báo chí, Xã hội học kinh tế)  A,A1 13,0
C 14,0
D1,2,3,4,5,6 13,5
10 D310401 Tâm lý học  (chuyên ngành: Tham vấn và trị liệu tâm lý, Tham vấn và quản trị nhân sự) A,A1 13,0
B, C 14,0
D1,2,3,4,5,6 13,5
11 D220330 Văn học(chuyên ngành Văn sư phạm, Văn truyền thông) C 14,0
D1,2,3,4,5,6 13,5
12 D220340 Văn hóa học C 14,0
D1,2,3,4,5,6 13,5
13 D220113 Việt Nam học C 14,0
D1,2,3,4,5,6 13,5
14 D220201 Ngôn ngữ Anh(chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) D1 13,5
15 D220213 Đông phương học (chuyên ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học) C 14,0
D1,2,3,4,5,6 13,5

 

 

Hệ Cao đẳng

 

STT MÃ SỐ TÊN NGÀNH KHỐI ĐIỂM TRÚNG TUYỂN GHI CHÚ
1 C480202 Tin học ứng dụng (chuyên ngành: Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Công nghệ thông tin) A,A1, D1,2,3,4,5,6 10,0 -    Điểm trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3.-    Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm.

 

2 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông(chuyên ngành: Điện tử – Máy tính, Điện tử – Viễn thông)  A,A1, D1,2,3,4,5,6 10,0
3 C340101 Quản trị kinh doanh(chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp)Chuyên ngành mới:Quản lý dự án A,A1, D1,2,3,4,5,6 10,0
4 C340301 Kế toán A,A1, D1,2,3,4,5,6 10,0
5 C340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1, D1,2,3,4,5,6 10,0
6 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch)  A,A1, D1,2,3,4,5,6 10,0
C 11,0
7 C340107 Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn – nhà hàng, Quản trị khu du lịch) A,A1, D1,2,3,4,5,6 10,0
C 11,0
8 C220201 Tiếng Anh(chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) D1 10,0
9 C760101 Công tác xã hội C 11,0
D1,2,3,4,5,6 10,0
10 C310301 Xã hội học(chuyên ngành: Xã hội học, Xã hội học truyền thông và báo chí, Xã hội học kinh tế) A,A1, D1,2,3,4,5,6 10,0
C 11,0

 

Trường Đại học Văn Hiến gửi Giấy báo trúng tuyển, Phiếu báo điểm cho thí sinh thông qua các Sở GD&ĐT từ ngày 20/8/2013. Thí sinh trúng tuyển Nguyện vọng 1 làm thủ tục nhập học từ ngày 20/8 đến hết ngày 27/9/2013.

 

Cùng chia sẻ!
Leave a Reply
Your email address will not be published.
  • ( will not be published )